Lasrook afzuiging

Lasrook – Wat is dat?

Tijdens het bewerken van metaal ontstaan door lassen, snijden en aanverwandte processen rook en gas welke als verontreinigende stoffen geclassificeerd worden. Lasrook is dus schadelijk voor de gezondheid en heeft deels kankerverwekkende en genoomveranderende uitwerkingen.

Lasrook bestaat uit verschillende gassen en miljoenen stofdeeltjes welke kleiner zijn dan 1 µm. De meeste stofdeeltjes hiervan zijn zelfs kleiner dan 0,1 µm, deze nano deeltjes zijn wel aanwezig maar kunnen wij helaas niet zien. De volgende vergelijking illustreert de verhoudingen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de schadelijke emissies van lasrook af te zuigen:
1. Via een flexibele afzuigarm – puntafzuiging;
2. Hoogvacuüm – puntafzuiging;
3. Lastoorts met geïntegreerde afzuiging;
4. Afzuigkap voor een lasrobot
5. Halventilatie/ ruimtelijke afzuiging
6. Zie onderstaande afbeelding: