Olienevel afzuiging en filtering

Olienevel is een risico voor de gezondheid van uw medewerkers, deze nevel ontstaat vaak bij bewerkingsmachines. Naast gezondheidsrisico’s worden dure elektronische componenten bedreigd wanneer de lucht van de bewerkingsmachines olienevel bevat. Tevens wordt de werkomgeving verontreinigd door het toedoen van olienevel. Daarom is nevelfiltratie erg belangrijk.

Onze oplossingen zorgen ervoor dat:
– Uw medewerkers een gezonde werkplek hebben;
– Stilstand en dure reparaties van uw bewerkingsmachines voorkomen wordt;
– Warmte hergebruikt wordt;
– U ruimschoots voldoet aan de ARBO en milieu normen;
– De machines energiezuinig en onderhoudsarm zijn.

Ralton Engineering B.V. heeft olie(nevel)afzuig- en filterinstallatie voor puntafzuiging, decentrale afzuiging/ filtering en centrale afzuiging/ filtering. Wij maken gebruik van:
– Filtermist olienevelfilters (zie onderstaande video)
– GRAM olienevelfilters voor centraal en de-centrale inzet

Video werking olienevelfilter van Filtermist.