Metaal

Binnen de metaalindustrie betreffen afzuig- en filterinstallaties voor damp en/ of stof een mengsel van gassen, dampen en (stof)deeltjes dat vrijkomen bij lassen en aanverwante processen. Denk bijvoorbeeld aan slijpen, ablatie, gutsen, schuren en thermisch


Afzuig- en filterinstallatie t.b.v. lasprocessen
Het type lasproces dat wordt toegepast, bepaalt de aard en de concentratie van gevaarlijke stoffen die in de lasrook aanwezig zijn. De rook die vrijkomt bij lassen en plasmasnijden bestaat uit een mengsel van giftige gassen en zeer fijne deeltjes die kunnen worden ingeademd. De precieze samenstelling van de lasrook hangt af van het substraat, het vulmateriaal en de lastechniek. Lastechnieken die de grootste hoeveelheden kankerverwekkende stoffen genereren zijn: MAG-lassen, flux-gevulde draadlassen zonder schermgas en autogeen plasmasnijden.

Chroom is een component in roestvrij staal, non-ferro legeringen, chromaatcoatings en sommige lastoevoegmaterialen. Chroom wordt tijdens het lassen in de zeswaardige toestand, Chromium VI, omgezet. Chroom VI-rook is zeer giftig en kan de ogen, huid, neus, keel en longen beschadigen en kanker veroorzaken.

Lasrook is internationaal geclassificeerd als een Groep 1-carcinogeen, wat betekent dat het wordt gezien als een duidelijke oorzaak van kanker bij mensen. Hoewel het in de eerste plaats geassocieerd wordt met lassen van roestvrij staal, geldt deze classificatie niet alleen voor rook uit roestvrij staal maar voor alle lasrook. Het beroep lasser leidt tot een toename van het risico op longkanker dat kan oplopen tot 40%. (Bron: Arbo portaal).