Luchttechnische meet- en inregelwerkzaamheden

Ralton Engineering B.V. uit Zwijndrecht verzorgt het luchttechnische meten, inregelen en
balanceren van alle door haar geleverde stofafzuig- en filterinstallaties en het bijbehorende
leidingwerk. Deze werkzaamheden worden standaard uitgevoerd bij nieuwbouw installaties en (deels) tijdens een service-inspectie.

Binnen de Europese Unie zijn wetten op het gebied van luchtverontreiniging samengebracht in de Industrial Emissions Directive. Diverse langen, waaronder Nederland hebben de IED inmiddels omgezet in nationale wetgeving. In Nederland is dit gebeurd in het activiteitenbesluit.

Het hebben van een afzuig- en filterinstallatie is en blijft stap 1, maar het bewaken en continueren  van de werking is stap 2!

Meestal worden deze inregelwerkzaamheden eenmalig uitgevoerd bij een nieuw opgeleverde
installatie. Dit gebeurt ongeveer 1 maand na datum van opstart.
Hierbij wordt/ worden:
– Het aanzuigleidingwerk luchttechnisch gebalanceerd met behulp van kleppen op
smoorplaten. Hierdoor wordt de juist berekende afzuigcapaciteit op ieder afzuigpunt
verkregen.
– De persluchtreiniging van het stoffilter zo economisch mogelijk afgesteld.
– Het inregelen van timers of pressostaat vezorgd.
– Luchtsnelheden in het leidingwerk gemeten en afgesteld.
– De luchtcapaciteit gecontroleerd.
– Het drukverschil over de filters gecontroleerd.
– De temperatuur gecontroleerd.
– Het geluidsniveau gemeten.
– Stofemissies gemeten volgens isokinetische monstername methode.

Ook kunnen, op aanvraag, metingen worden verricht aan uw stofafzuig- en filterinstallatie(s). Dit kan zijn ter controle of voor het opnieuw inregelen van uw installatie(s).

Ralton Engineering B.V. beschikt hiervoor over de volgende draagbare meetapparatuur:
– Pitotbuis;
– Luchtsnelheidsmeter voor het meten van leidingsnelheden;
– Temperatuurmeter met sonde;
– Drukverschilmeter voor statische-, dynamische en totaal drukmetingen;
– Geluidsniveau meter;
– lsokinetische stofemissie meetapparatuur.

Aldeze metingen worden ter plaatse aan uw installatie(s) uitgevoerd. Dit wordt door onze eigen gecertificeerde ingenieurs gedaan. Tevens ontvangt u, na meting, een uitgebreide concrete meetrapportage met indien nodig een geheel vrijblijvend advies en aanbevelingen.

Ralton Engineering B.V. levert ook continu stofemissie bewakingsapparatuur en capaciteitsbewakingssystemen, namelijk:
– Stofalarm NFSM-2
– Uitlaatalarm NFUA.

Hiermee kunnen de stofemissie en het luchtdebiet continu worden bewaakt.
In principe is inbouw in iedere stoffilterinstallatie mogelijk.

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden voor luchttechnische meet- en/ of inregelwerkzaamheden voor uw stofafzuig- en filterinstallatie? Via deze link kunt u direct Contact met ons opnemen.