Service-inspecties

Ralton Engineering B.V. adviseert periodiek en regelmatig onderhoud aan en inspectie van stofafzuig- en filterinstallaties. Dit is belangrijk om te blijven voldoen aan de NER-richtlijn – bij emissie naar buiten of aan de MAK-waarde – bij emissie naar binnen. Een stofafzuig- en filterinstallatie heeft namelijk periodieke inspectie nodig om problemen te voorkomen.

Hierbij kan men denken aan:
– Verstoppingen van de stofafvoer
– Blokkade van het filtermateriaal
– Stofemissie naar de schone luchtzijde van het filter
– Mechanische defecten

Voor deze problemen kunnen vele redenen zijn, denk o.a. aan samenklonteren van het stof door condensatie/vocht, defecte persluchtreiniging versleten afdichtingen, etc. Bij een periodieke service-inspectie kunnen deze problemen herkend en voorkomen worden. Niet alleen heeft de continuïteit van uw productieproces baat bij een juiste werking van de stofafzuig- en filterinstallaties. Ook uw investeringsbudget. Relatief hoge kosten – denk aan sluisrevisie of vervanging van filtermateriaal – kunnen voorkomen worden door tijdige herkenning en herstel of reparatie.

Als de weerstand over een stoffilter toeneemt, b.v. door blokkade van het filtermateriaal, zal het luchtdebiet afnemen en overeenkomstig ook de luchtsnelheid in het aanzuigleidingwerk. Normaal zal deze ca. 20m/sec. zijn om stofneerslag en aanhechting in het leidingwerk te voorkomen. Indien deze beneden de ± 12m/sec. zakt zal stofneerslag plaatsvinden en bestaat er kans dat het leidingwerk dichtslibt. Om dit stof weer mee te zuigen is n.l. een snelheid van > 18m/sec. nodig – de zogenoemde pick-up snelheid – ervan uitgaande dat het stof zich niet heeft gehecht aan de leiding. Indien dit het geval is blijft er niets anders over dan om de buizen inwendig te reinigen middels een roterende borstel. Ralton Engineering B.V. is een gerenommeerd en door de jaren heen gespecialiseerd  bedrijf dat dit uitvoert voor alle gangbare buisdiameters.

Heeft u een ATEX installatie? Wat kan dan de invloed zijn van opgehoopt en aangehecht stof? Dit stof is een potentiële voeding voor een stofexplosie!  Bij dit inwendig reinigen worden enige buisdelen gedemonteerd en worden alle leidingdelen gereinigd met een roterende borstel voor de juiste diameter. Hiermee worden alle vastzittende stofdelen losgeborsteld en afgezogen.

Bij service- inspecties wordt ook gekeken naar de toestand van het filtermateriaal. De normale standtijd van een persluchtgereinigd doek – filter bedraagt ca. 6000 tot 10.000 bedrijfsuren of 3 tot 5 jaar. voor een patronenfilter is dit ca. 6000 bedrijfsuren of 3 jaar, voor een cassettefilter resp. 10.000 uren of 5 jaar. Een gesinterd lamellenfilter kan een langere standtijd hebben, afhankelijk van de stofsoort en toepassing. Na overschrijding van genoemde tijden bestaat er een reële kans op een verhoogde emissie. Voor niet gevaarlijke stofsoorten schrijft de NER-richtlijn een maximale emissie voor van < 5mg/m³. Voor gezondheidsgevaarlijke stofsoorten gelden lagere waarden tot aan een minimaliseringsverplichting toe. Moderne, persluchtgereinigde stoffilters bereiken emissiewaarden van  1mg/m³ bij gebruik van b.v. vezelgecoate doeksoorten of Teflon™ gecoate elementen.

Ralton Engineering B.V. heeft door de jaren heen een database opgebouwd met kennis, kunde en technische speficiaties zodat onze service-engineers en onderhoudsmonteurs aan iedere stofafzuig- en filterinstallatie ongeacht merk of type inspectie en onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren.

Een periodiek geïnspecteerd en onderhouden, moderne installatie is dus essentieel om aan de huidige milieuwetgeving te voldoen!

Wenst u meer informatie over onze service-inspecties, bent u benieuwd naar onze servicerapportages of wilt u een service-inspectie uit laten voeren aan 1 of meer van uw stofafzuig- en filterinstallaties? Via deze link kunt u direct Contact met ons opnemen.